Om oss

Treforedlingsselskapet 4PLUS ble grunnlagt i 1994. Vår spesialisering er ospe- og termoospeprodukter, materialer for badstuer, veggplater og limte fingerleddede plater for eksport. 4PLUS treflisbriketter har høy brenselskapasitet og produseres av høvelflis og annet produksjonsavfall.

Vi setter stor pris på våre leverandører, som jevnlig leverer høykvalitets sagtømmer av osp til oss, og som i mer enn 20 år har stimulert oss til kontinuerlig nytenkning slik at vi har kunnet fortsette vårt gjensidig vellykkede samarbeid med våre partnere.

4PLUS startet sin virksomhet i Valmiera. Litt senere- i mai 1996 - ble det også åpnet avdeling i Alūksne. Innledningsvis anskaffet bedriften bjørketømmer for kryssfinérproduksjon på vegne av Latvijas Finieris AS.

Foreløpig er 4PLUS’ kontor og innkjøpsavdeling for ospetømmer fra Vest-Vidzeme i Valmiera, mens innkjøpsavdelingen for ospetømmer fra Øst-Vidzeme og Latgale samt hovedkontor og regnskap ligger i Alūksne.
  
4PLUS’ fabrikk i Alūksne leverer produksjon til kunder i mange land rundt om i verden. Fabrikken ligger på et 6,3 ha stort område eid av selskapet, hvor rekonstruerte og nybygde produksjons- og lagerbygninger har et totalt areal på over 5000 m2.

De to 4PLUSS-avdelingene samt søsterselskapet 4PLUS SERVISS har totalt rundt 90 ansatte totalt.

4plus production plant

Fotogalleri