Šī Privātuma politika attiecas uz tīmekļvietni www.4plus.lv (turpmāk tekstā – tīmekļvietne).

SIA “4plus” (“4plus”) ir stingri apņēmies aizsargāt jūsu privātumu un jūsu personas datus saskaņā ar šīs tīmekļvietnes Privātuma politiku (turpmāk tekstā – politika), kas attiecas uz apkopotajiem un apstrādātajiem personas datiem no tīmekļvietas apmeklētājiem.

Kādus personas datus 4plus apkopo, un kāds ir to avots?
Izmantojot mājaslapu, 4plus automātiski apkopo šādu informāciju:

Tehnisko informāciju, ieskaitot Interneta protokola (IP) adresi, kas ir izmantota, lai pieslēgtu datoru internetam, jūsu pieslēgšanās informāciju, pārlūkprogrammas tipu un versiju, laika joslas uzstādījumus, pārlūkprogrammas spraudņu (plug-in) veidus un versijas, operētājsistēmas un platformas;
Informāciju par jūsu apmeklējumu, ieskaitot URL adresi, darbības vēsturi mājaslapā, proti, klikšķu plūsmu (ieskaitot datumu un laiku), lapas atbildes laiku, augšupielādes kļūdas, apmeklējuma ilgumu konkrētās lapas sadaļās, mijiedarbību ar lapu un metodes, izmantotas, lai pārlūkotu lapu.
4plus var iegūt šādus personas datus: jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un informāciju par amatu tikai tad, ja šī informācija ir iesniegta brīvprātīgi. Šos datus apkopojot, 4plus jūs informēs, vai pieprasītā informācija ir obligāta vai brīvprātīga. Ja izvēlaties nesniegt noteiktu informāciju, tas var ietekmēt dažu resursu izmantošanu un padarīt par neiespējamu dažu pakalpojumu sniegšanu.

4plus var sadarboties ar trešajām personām (ieskaitot, piemēram, sadarbības partnerus, tehniskā servisa nodrošinātājus/apakšuzņēmējus, reklāmu vietnes, analītisko pakalpojumu sniedzējus un informācijas meklēšanas pakalpojumu sniedzējus?), kā arī saņemt no tām informāciju par jums.

Sīkdatņu politika
Sīkdatņu izmantošanas politikā ir atrodama informācija par to kādā veidā 4plus izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai atpazītu jūs brīdī, kad apmeklējiet mūsu tīmekļvietni. Ar izstrādātas politikas palīdzību tiek sniegta informāciju par to, kas ir šīs tehnoloģijas, kāpēc tās tiek izmantotas, kā arī informē par jūsu tiesībām kontrolēt šo tehnoloģiju izmantošanu.

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazi datu faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē brīdī, kad jūs apmeklējiet tīmekļvietni, mobilo aplikāciju vai izmantojiet tiešsaistes platformu. Sīkdatnes plaši izmanto tiešsaistes servisa pakalpojuma sniedzēji, lai atvieglotu un paātrinātu sasaisti starp tīmekļvietni, mobilo aplikāciju un tiešsaistes platformu un tās lietotāju, kā arī nodrošina atskaitēm nepieciešamo informāciju. Sīkdatnes, ko uzstāda tīmekļvietnes un/vai mobilās aplikācijas, un/vai platformas īpašnieks (šajā gadījumā 4plus), tiek sauktas par “pirmās puses sīkdatnēm”. Sīkdatnes, ko uzstāda citi tīmekļvietņu, un/vai mobilās aplikācijas, un/vai platformas īpašnieki, sauc par “trešās personas sīkdatnēm”. Trešo personu sīkdatnes nodrošina tām iespēju īstenot savas funkcijas caur tīmekļvietni un/vai mobilo aplikāciju, un/vai platformu (piemēram, reklāmu, interaktīvu saturu un datu analīzi). Puses, kas uzstāda šo trešo personu sīkdatnes, var atpazīt jūsu datoru vai citu ierīci brīdī, kad tiek apmeklēta konkrētā tīmekļvietne un/vai mobilā aplikācija, un/vai platforma, kā arī brīdī, kad tiek apmeklēta cita noteikta tīmekļvietne un/vai mobilā aplikācija, un/vai platforma.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?
Mēs izmantojam pirmās puses un trešās personas sīkdatnes dažādu iemeslu dēļ. Atsevišķa veida sīkdatnes ir nepieciešamas tehnisku iemeslu dēļ, lai nodrošinātu mūsu tīmekļvietnes un/vai mobilās aplikācijas, un/vai platformas darbību, kas tiek dēvētas par “būtiskām” vai “nepieciešamām” sīkdatnēm. Citas sīkdatnes sniedz iespēju sekot līdzi un adresēt mūsu lietotāju intereses, lai pilnveidotu lietotāju pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni un/vai mobilo aplikāciju, un/vai platformu. Trešās puses, izmantojot sīkdatnes mūsu tīmekļvietnes un/vai mobilās aplikācijas un/vai platformas ietvaros, nodrošina iegūto datu analīzi un citu mērķu sasniegšanu. Paplašinātāku informāciju skatīt zemāk.

Izmantotie sīkdatņu veidi:
Būtiskas tīmekļvietnes sīkdatnes: nepieciešamas, lai nodrošinātu jūs ar visām tīmekļvietnes sniegtajām iespējām un izmantotu tās, lai piekļūtu, piemēram, drošības zonām. Snieguma un funkcionalitātes sīkdatnes: tiek izmantotas, lai pilnveidotu tīmekļvietnes darbību funkcionalitāti, bet nav nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļvietnes izmantošanu. Tomēr bez šim sīkdatnēm var tikt ierobežotas atsevišķas tīmekļvietnes funkcijas, piemēram, video materiālu izmantošana. Analītiskās un pielāgošanas sīkdatnes: nodrošina informācijas apkopošanu, kas tiek izmantota kā apkopojuma veidlapa vai lai palīdzētu mums izprast, kādā veidā tiek izmantota mūsu tīmekļvietne, cik efektīvas ir mūsu reklāmas kampaņas, kā arī, lai palīdzētu mums uzlabot tīmekļvietni atbilstoši jūsu vajadzībām. 

SīkdatneIlgumsApraksts
cookielawinfo-checkbox-analytics1 gadsŠo sīkfailu iestata GDPR Cookie Consent spraudnis. Sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu lietotāju piekrišanu sīkfailiem kategorijā “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functional1 gadsSīkfails tiek iestatīts saskaņā ar GDPR sīkfailu piekrišanu, lai reģistrētu lietotāja piekrišanu attiecībā uz sīkfailiem kategorijā “Funkcionālais”.
cookielawinfo-checkbox-necessary1 gadsŠo sīkfailu nosaka GDPR sīkfailu piekrišanas spraudnis. Šī sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu lietotāja piekrišanu attiecībā uz kategorijas “Nepieciešams” sīkfailiem.
cookielawinfo-checkbox-others1 gadsŠo sīkfailu nosaka GDPR sīkfailu piekrišanas spraudnis. Šis sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu lietotāja piekrišanu attiecībā uz sīkfailiem kategorijā “Citi.
cookielawinfo-checkbox-performance1 gadsŠo sīkfailu nosaka GDPR sīkfailu piekrišanas spraudnis. Šis sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu lietotāja piekrišanu sīkfailiem kategorijā “Performance”.
pll_language1 gadsŠī funkcija ir paredzēta valodas iestatījumu saglabāšanai.

Tiesiskais pamats
4plus apstrādās jūsu personas datus, lai sasniegtu mūsu uzņēmuma tiesiskās intereses, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu uzņēmuma tiesisko pienākumu izpildi.

Kā 4plus izmanto jūsu personas datus?
Tīmekļvietnē iegūtos personas datus 4plus izmantos sekojošu darbību veikšanai:

  • lai uzlabotu tīmekļvietnes saturu;
  • lai reaģētu uz jūsu pieprasījumiem, jautājumiem un sūdzībām;
  • lai saglabātu saikni ar jums, ja jūs esat klients, piegādātājs vai sadarbības partneris;
  • lai izskatītu jūsu darba pieteikumu;
  • lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus.

Ar ko 4plus koplieto jūsu personas datus?
4plus var koplietot jūsu personas datus ar rūpīgi izvēlētām trešajām pusēm – servisa pakalpojuma sniedzējiem, lai palīdzētu uzlabot un optimizēt tīmekļvietni. 4plus rūpīgi pārbauda un atlasa servisa pakalpojuma sniedzējus, un veiks nepieciešamu un pienācīgu pārraudzību pār izvēlēto servisa pakalpojuma sniedzēju, lai nodrošinātu noteiktu drošības līmeni neuzticamiem datiem. Atsevišķi 4plus servisa pakalpojumu sniedzēji var atrasties ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (“EEZ”), tādējādi nenodrošinot tāda paša veida personas datu normatīvo aktu aizsardzību. 4plus garantē, ka visi nepieciešamie drošības pasākumi tiek nodrošināti un ievērotas visas normatīvo aktu prasības, kas ir attiecināmas uz šāda veida datu koplietošanu.

Kā 4plus aizsargā jūsu personas datus?
4plus nodrošina nepieciešamos fiziskos, administratīvos un tehniskos drošības risinājumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret datu pazaudēšanu, neatbilstošu lietošanu, neatļautu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu un iznīcināšanu. Mēs darām visu, lai aizsargātu jūsu personas datus, tomēr mēs nevaram garantēt, ka iegūtie dati tiek pilnībā pasargāti no datu pazaudēšanu, neatbilstošas lietošanu un pārveidošanas, un jūs uzņematies atbildību par jebkādu datu apmaiņu vai nodošanu. Ir būtiski norādīt, ka nav iespējams garantēt internetā pārraidīto datu drošību.

Jūsu tiesības
ES esošām personām ir noteiktas datu subjekta tiesības, kas var būt par iemeslu dažādu ierobežojumu un aizliegumu noteikšanai. Šādas tiesības sevī iekļauj:

  • pieprasīt piekļuvi un labot vai dzēst savus personas datus;
  • aizliegt apstrādāt vai iebilst pret personas datu apstrādi;
  • tiesības uz datu pārnesamību. Ja jūs vēlaties izmantot kādas no augstākminētajām tiesībām, lūdzam izmantot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Personām, kuras atrodas ES, ir iespēja iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē/institūcijā par datu apstrādes procesa pārkāpumiem.

Cik ilgi 4plus uzglabā jūsu personas datus?
Personas dati tiks uzglabāti tiklīdz tie sasniedz pirms apkopošanas izvirzītos mērķu atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem un uzņēmumi tiesiskajām vajadzībām.

Cita svarīga informācija
Mūsu tīmekļvietne nodrošina saikni ar citu trešo personu tīmekļvietnēm. Šeit aprakstītā privātuma politika netiek attiecinātu uz iepriekš minēto trešo personu tīmekļvietnēm. Lūdzam nodrošināties, ka jūs esat iepazinies ar attiecīgo tīmekļvietņu tiesiskuma un privātuma politiku.

Kā ar mums sazināties?
Sazinieties ar mums, lai izmantotu savas tiesības, uzdotu jautājumu vai iesniegtu sūdzības saistībā ar 4plus veiktajām procesuālajām darbībām, apstrādājot personas datus. 4plus veiks visas nepieciešamās darbības, lai sniegtu atbildes uz jūsu pieprasījumiem, jautājumiem un sūdzībām trīsdesmit (30) dienu laikā.

Kontaktinformācija
Pasta adrese: SIA 4PLUS Merķeļa iela 20, Alūksne, LV4301, Latvija
E-pasta adrese: 4plus@4plus.lv

Svarīga informācija
Lai iegūtu papildus informāciju par jūsu privātuma tiesībām, kā arī, ja jūs sadarbībā ar mums nevarat atrisinātu kādu problēmu un vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzam sazināties ar vietējo datu aizsardzības iestādi/institūciju. Šis privātuma politikas paziņojums stājas spēkā 2023.gada 1. janvārī.

Shopping Cart
Scroll to Top